สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


SAR

 

 ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย CR-TECH รับสมัครบุคลากร (ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย CR-TECH รับสมัครบุคลากร ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร...

กำหนดการพิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดการพิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย อ...

งานวันครูประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย งานวันครูประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย   ...

กำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วัน อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย กำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559 วัน อาทิตย์  ที่  5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย     -  ปวช  1...

กิจกรรม/ผลงาน นักศึกษา

พิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2559
ประมวลภาพถ่าย พิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2559 วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย   ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวการศึกษา


คลังความรู้


Facebook Fanpage


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อาจารย์วิภาวรรณ์ กันธา

ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์รัชนีกร กันทะรัญ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

อาจารย์นวลจันทร์  จันทร์ต๊ะวงค์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

อาจารย์เทวินทร์  อนันท์

​   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา