วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้บริหารวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
ข้อมูลสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
รางวัลสถานศึกษา
วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาขีวศึกษาเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
 
 
 
2015-02-03 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ,กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่ธุรการ (รายละเอียดคลิก)
2015-01-21 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ,กลุ่มวิชาการตลาด (รายละเอียดคลิก)
2014-12-16 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (รายละเอียดคลิก)
2014-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัย (รายละเอียดคลิก)
2014-11-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัยฯ (รายละเอียดคลิก)

การตัดต่อเสียงเบื้องต้น


การปรับแต่งภาพเบื้องต้น
ดูอัลบั้มทั้งหมด คลิก!