สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


SAR

 

 ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครูผู้สอน สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทางการศ...

รับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอน นั้น           บัดนี้การดำเน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทางการศึกษาและพนักงานวิทยาลัยฯ จำนวน 9 อัตรา นั้น วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเ...

รับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา ดังนี้ 1.1 สาขาวิชาภาษาจีน &nbs...

กิจกรรมเพื่อสังคม

ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากสะเดา
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากสะเดา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทาธูปสมุนไพรจากสะเดาสาหรับไล่ยุงโดยนาสมุนไพรจากสะเดามาเป็นตัวสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตัวธูปเพื่อไล่ยุงได้ดียิ่งขึ้น โดยนาใบสะเดาสดๆมาตากแห้ง...

อ่านต่อ.. »

โครงงานเรื่อง หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากพืช
โครงงานเรื่อง หมึกปากกาไวท์บอร์ดจากพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการหมึกปากกาไวท์บอร์ดจากพืช โดยนำพืชที่หาได้ในท้องถิ่นหรือ ชุมชนที่อาศัยมาสกัด เพื่อลดปริมาณการให้สารเคมี ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ โดยเปลี่ย...

อ่านต่อ.. »

คลังความรู้


ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อาจารย์วิภาวรรณ์ กันธา

ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์รัชนีกร กันทะรัญ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

อาจารย์นวลจันทร์  จันทร์ต๊ะวงค์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

อาจารย์เทวินทร์  อนันท์

​   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา