สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


SAR

 

 ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการพิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 4 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นที่ 5 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย อำเ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย CR-TECH รับสมัครครู ท่องเที่ยว 1อัตรา และ ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย CR-TECH รับสมัครครู ท่องเที่ยว 1อัตรา และ ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย CR-TECH รับสมัครบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย CR-TECH รับสมัครบุคลากร ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย  CR-TECH  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากร โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมารายงานตัว ก่อน 08.30 น. ตำแห...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย CR-TECH รับสมัครครู ท่องเที่ยว 1อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ฟัง พูด อ่า...

กิจกรรม/ผลงาน นักศึกษา

รายงานโครงการวิทยาศาสตร์ เรื่อง คุกกี้สับปะรดนางแล
ในปัจจุบันกระแสนิยมการบริโภคอาหารของคนไทยส่วนใหญ่หันมาให้ความสาคัญกับการบริโภคเพื่อสุขภาพมากขึ้นทั้งอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบห้าหมู่ อาหารว่าง อาหารคาว รวมถึงขนมหวานและคุกกี้หรือเบเกอรี่ ซึ่งอาหารเห...

อ่านต่อ.. »

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลูกอมสมุนไพร
  ลูกอม เป็นขนมหวานประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบรรดาเด็กๆ วัยรุ่นและกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบขนมหวาน ซึ่งในปัจจุบันการตลาดของลูกอมมีการเจริญเติบโตขึ้น โดยลูกอมเม็ดแข็ง หรือ Hard Candy ผลิตภ...

อ่านต่อ.. »

พิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2559
ประมวลภาพถ่าย พิธีแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2559 วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย   ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวการศึกษา


คลังความรู้


Facebook Fanpage


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อาจารย์วิภาวรรณ์ กันธา

ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์รัชนีกร กันทะรัญ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

อาจารย์นวลจันทร์  จันทร์ต๊ะวงค์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

อาจารย์เทวินทร์  อนันท์

​   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา