ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้บริหารวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
ข้อมูลสถานประกอบการ
  และตลาดแรงงาน
รางวัลสถานศึกษา
วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยี
  อาขีวศึกษาเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
 
  ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (16/12/57) รายละเอียดคลิก
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัย (10/11/57) รายละเอียดคลิก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัยฯ (07/11/57) รายละเอียดคลิก
  ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , กลุ่มวิชาภาษาจีน , กลุ่มวิชาภาษาไทย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 57 พิธีแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา 57
คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด
การตัดต่อเสียงเบื้องต้น การปรับแต่งภาพเบื้องต้น