ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้บริหารวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
ข้อมูลสถานประกอบการ
  และตลาดแรงงาน
รางวัลสถานศึกษา
วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยี
  อาขีวศึกษาเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
 
  ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน และภาษาไทย 17/09/57 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19/09/57 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
     
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 57 พิธีแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา 57
คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด
การตัดต่อเสียงเบื้องต้น การปรับแต่งภาพเบื้องต้น