ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้บริหารวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
ข้อมูลสถานประกอบการ
  และตลาดแรงงาน
รางวัลสถานศึกษา
วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยี
  อาขีวศึกษาเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
 
2015-02-26 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาสาขาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (รายละเอียดคลิก)
2015-02-03 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ,กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่ธุรการ (รายละเอียดคลิก)
2015-01-21 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ,กลุ่มวิชาการตลาด (รายละเอียดคลิก)
2014-12-16 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (รายละเอียดคลิก)
2014-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัย (รายละเอียดคลิก)
   

การตัดต่อเสียงเบื้องต้น


การปรับแต่งภาพเบื้องต้น
>> ดูอัลบั้มทั้งหมด คลิก! <<

 

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน See All
ทริปชะอำ-หัวหิน See All
ทริปนี้...เชียงใหม่ See All
กิจกรรมวันเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา See All
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ See All
กิจกรรม English Camp See All
กิจกรรมวัน Christmas and Happy new year See All
กิจกรรมวันลอยกระทง See All
CR-TECH Sports Day See All