สมัครเรียน Online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


SAR

 

 ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครูผู้สอน สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทางการศ...

รับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอน นั้น           บัดนี้การดำเน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทางการศึกษาและพนักงานวิทยาลัยฯ จำนวน 9 อัตรา นั้น วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเ...

รับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา ดังนี้ 1.1 สาขาวิชาภาษาจีน &nbs...

กิจกรรม/ผลงาน นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน นาย ธนากร สกุลตั้งวัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง น.ส เสาวรินทร์ หลีจา นักศึกษาจากระดับชั้นปวช. ได้รั...

อ่านต่อ.. »

ขอแสดงความยินดีให้แก่นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอแสดงความยินดีให้แก่นักเรียน - นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยระดับชั้นปวช.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง และระดับชั้น ปวส.ได...

อ่านต่อ.. »

ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากสะเดา
ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากสะเดา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทาธูปสมุนไพรจากสะเดาสาหรับไล่ยุงโดยนาสมุนไพรจากสะเดามาเป็นตัวสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตัวธูปเพื่อไล่ยุงได้ดียิ่งขึ้น โดยนาใบสะเดาสดๆมาตากแห้ง...

อ่านต่อ.. »

ข่าวการศึกษา เว็บไซต์ครูไทยดอทอินโฟ


คลังความรู้


Facebook Fanpage


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อาจารย์วิภาวรรณ์ กันธา

ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์รัชนีกร กันทะรัญ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

อาจารย์นวลจันทร์  จันทร์ต๊ะวงค์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

อาจารย์เทวินทร์  อนันท์

​   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา