ประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้บริหารวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
ข้อมูลสถานประกอบการ
  และตลาดแรงงาน
รางวัลสถานศึกษา
วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยี
  อาขีวศึกษาเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
 
2015-01-21 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ,กลุ่มวิชาการตลาด (รายละเอียดคลิก)
2014-12-16 ประกาสรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (รายละเอียดคลิก)
2014-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัย (รายละเอียดคลิก)
2014-11-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัยฯ (รายละเอียดคลิก)
   

การตัดต่อเสียงเบื้องต้น


การปรับแต่งภาพเบื้องต้น
>> ดูอัลบั้มทั้งหมด คลิก! <<

 

กิจกรรมวันเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา See All
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ See All
กิจกรรม English Camp See All
กิจกรรมวัน Christmas and Happy new year See All
กิจกรรมวันลอยกระทง See All
CR-TECH Sports Day See All
กิจกรรมเข้าค่ายวันที่12-13 ก.ย 2557 See All
ทัศนศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ See All
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 See All
กิจกรรมวันเข้าพรรษา See All
อัลบั้มภาพผู้เข้าประกวด ดาว-เดือน Freshy CR-Tech 2014 See All